Rapporter & Salgstal

Rapporter og salgstal kan tilgås direkte på Cashpad systemet i restauranten

Men også via fjernadgang fra en ekstern iOS enhed eller via backofficefunktionen


I regnskabsmodulet ligger alle salgsdata, omsætningstal samt daglige finans rapporter.

Finansrapporterne bliver arkiveret og man kan således tilgå historiske salgs data samt udskrive kopier af Z-rapporter.

Man kan frit designe sit layout til Z-rapporter, det vil sige man kan vælge hvilke tal du vil have til at fremgå af rapporten.

Derudover ses specifikke salgstal defineret på periode, pr enhed, produkter, vouchers, lokationer og brugere.

Regnskabsmodulet kan konfigureres så det kun er admin brugere der kan se totale salgstal og de enkelte tjenere kun kan se deres egen omsætning .

Salgsdataen kan eksportes til Excel både fra Cashpad app og fra Backoffice.


Tryk på billederne for fuld størrelse